Home

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Het is nu aan het publiek om te stemmen en hiermee te bepalen welke genomineerde de beste activiteit tegen eenzaamheid heeft ingezonden. 

Dit jaar staat de Nationale Eenzaamheid Prijs in het teken van zorg en eenzaamheid. Een belangrijke voorwaarde was daarom dat bij de ingediende activiteiten een zorgorganisatie of een zorgverlener betrokken was.

De genomineerde activiteiten zijn:

"Van huis tot thuis" in verpleeghuis Frankeland
Van zelfstandig wonen naar wonen in een verpleeghuis is voor mensen een ingrijpende en emotionele overgang. Daarom is het zo belangrijk dat mensen zich snel thuis voelen in hun nieuwe woonsituatie. Verpleeghuis Frankeland uit Schiedam maakt hier met de cursus "Van huis tot thuis" echt werk van en onderscheidt zich hiermee van vele andere verpleeghuizen. Door de cursus (wegwijs maken, informatie over alle voorzieningen en welzijnsactiviteiten) voelen nieuwkomers zich eerder thuis en leren ze elkaar kennen. Dit werkt drempelverlagend waardoor bewoners sneller gebruik maken van de voorzieningen en eerder deel nemen aan activiteiten.

WIE WERKT, netwerkcoaches Lelie Zorggroep
WIE WERKT is een geslaagd voorbeeld van integrale samenwerking tussen Zorg en Welzijn en tussen professionals en vrijwilligers. Kwetsbare burgers die in een sociaal isolement verkeren of dreigen te raken worden bijgestaan door vrijwilligersnetwerkcoaches. Deze vrijwilligers worden op hun beurt ondersteund door professionals (deskundigheid, training, begeleiding intervisiebijeenkomsten). Door dit samenspel worden eenzame burgers goed bijgestaan en wordt hun bestaande informele netwerk geactiveerd.

De Vitale Moestuin
Via het gezamenlijk bewerken en onderhouden van een moestuin worden bewoners van zorginstellingen geactiveerd en komen ze in beweging. Alles is goed aangepast. Daarnaast worden er kookworkshops gegeven. De activiteit leent zich voor ontmoeting en contact, ook het bezoek doet mee. Bijkomend voordeel is het feit dat de bewoners van zorginstellingen beweging en ontspanning hebben en gezond eten.

            

Wie verdient jouw stem? 

De jury
De vier juryleden beoordeelden de ideeën ieder vanuit hun eigen professie. De juryvoorzitter is Leo Wijnbelt, voorzitter van Coalitie Erbij. Hij werd bijgestaan door Elly van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning van VWS, Marius Ernsting, welzijnsexpert en Jenny Gierveld, emeritus hoogleraar sociologie Vrije Universiteit Amsterdam.

"Het was goed te merken dat in toenemende mate zorgverleners het belang zien van het voorkomen van eenzaamheid onder hun cliënten en creatieve oplossingen bedenken", aldus Leo Wijnbelt, juryvoorzitter van de Nationale Eenzaamheid Prijs 2014 en voorzitter van Coalitie Erbij.

Uitreiking door staatssecretaris Van Rijn
Via www.samentegeneenzaamheid.nl kan gestemd worden op een van deze drie ideeën. Tijdens het Nationale Eenzaamheid Congres en tevens de kick-off van de Week tegen Eenzaamheid op donderdag 25 september wordt de winnaar bekendgemaakt door Staatssecretaris Van Rijn. Naast de eer gaat de winnaar van de Nationale Eenzaamheid Prijs naar huis met een kunstobject en 5.000 euro ten behoeve van zijn activiteit. De nummers twee en drie ontvangen ieder 1.000 euro ten behoeve van hun activiteit.

voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013