Home

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

"Het is van cruciaal belang dat we proberen eenzaamheid te voorkomen of verminderen. Zeker bij maatschappelijke ontwikkelingen als de dubbele vergrijzing, het langer zelfstandig blijven wonen van nagenoeg iedereen en een groot beroep op de mantelzorg, moeten we bovenop het thema eenzaamheid zitten en zorgen dat mensen gezien worden, contacten onderhouden en mee kunnen blijven doen in de samenleving", zegt Arie Ouwerkerk, directeur van Coalitie Erbij.

voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013