Home

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Ondertekenaars van de petitie schrijven dikwijls niet te begrijpen waarom programmamakers niet meer rekening houden met de goede verstaanbaarheid van stemmen. Gehoopt wordt dat de vele duizenden steunbetuigingen de programmamakers ertoe aanzet meer te letten op de verstaanbaarheid van gesproken woord. De handtekeningenactie ‘Ik hoor je niet!’, die je kunt vinden via http://www.petities24.com/ik_hoor_je_niet, loopt tot en met 31 maart. Daarna worden de handtekeningen aangeboden aan de voorzitters van de publieke en commerciële omroep.

voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013