Home

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Militairen en muziek, ze horen bij elkaar, zeker bij het Korps Mariniers. Vanaf de oprichting van deze elite-eenheid, in 1665 waren er al speciale tamboereenheden verbonden aan de mariniersbataljons. Later werden hier blazers (ook wel pijpers genaamd) aan toegevoegd. Tweehonderd jaar later, in 1864, werd de Stafmuziek van de Koninklijke Marine opgericht in Rotterdam. Vanuit de Oostpleinkazerne trakteerden deze militaire muzikanten de Rotterdamse bevolking regelmatig op optredens en verzorgden zij de begeleiding van de mariniers bij hun marsen door de stad.

In de meidagen van 1940, met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, kwam er een einde aan de Stafmuziek en de optredens in de stad. Maar gelijk na het einde van de Oorlog werd in 1945 de Marinierskapel der Koninklijke Marine heropgericht. Daarna volgde de Koude Oorlog. In deze periode verdwenen de militaire muzikanten en militairen steeds meer uit het straatbeeld. Concerten voor de burgerbevolking werden eerder een zeldzame uitzondering dan een regel. Tot vorig jaar toen de Marinierskapel der Koninklijke Marine op verzoek van het Mariniersmuseum, deze traditie nieuw leven ingeblazen heeft.

 
voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Adverteren:
Tel: 072 5715013 
Exemplaren voor de leden van uw vereniging?

-----------------------------------------------------------