Home

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Erasmus’ allereerste gedrukte publicatie verscheen in 1495. De humanist identificeerde zich met zijn geboortestad Rotterdam en noemde zichzelf Desiderius Erasmus Roterodamus. Met zijn gedachtegoed heeft Erasmus door de eeuwen heen grote invloed gehad op geloof, onderwijs, politiek, literatuur, cultuur en wetenschap. Eén van zijn bekendste werken is ‘De Lof der Zotheid’, waarin hij de spot drijft met mens en maatschappij. Interactieve tentoonstelling Bibliotheek Rotterdam is een unieke voorziening die volop in beweging is. De Erasmus Experience is één van de stappen richting een nieuwe bibliotheek, een dynamisch platform waarbij ontwikkeling, ontmoeting, ontspanning en ontdekking centraal staan. Met de Erasmus Experience worden bezoekers actief aan het denken gezet over en ervaren ze zichzelf en de wereld door de ogen van Erasmus. Taal, gedrag, geloof en humor zijn hierbij belangrijke inhoudelijke thema’s. Bibliotheek Rotterdam richt zich met deze Experience op een breed (inter)nationaal publiek van jong tot oud. Voor jeugd en jongeren is ook een educatief programma ontwikkeld. Tijdens de besloten opening houdt Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, een toespraak. De tentoonstelling is vanaf woensdagmiddag 28 september ook toegankelijk voor publiek en gratis toegankelijk. 

voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013