Home

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Marcel Vogels van MeMo2: “Onze onderzoeksresultaten geven aan dat deze groep Nederlanders sneller met hun tijd meegaat dan door bedrijven wordt verondersteld. Senioren hebben relatief meer tijd en geld tot hun beschikking en zijn daardoor juist een interessante doelgroep. Net als jongeren geven vijftigplussers namelijk aan internet niet meer weg te kunnen denken uit het dagelijks leven. Meer dan de helft, 52%, kan zich zelfs geen leven meer voorstellen zonder het wereldwijde web. Opvallend is dat 33 % van de ondervraagden aangeeft zich onrustig te voelen zonder internetverbinding, 37% blijft ’s avonds zelfs later op om op internet te kunnen surfen.

voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013