Home

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Hierdoor zijn valincidenten en auto-ongelukken aan de orde van de dag.

Een jaarlijkse medicatiebeoordeling door apotheker en huisarts is dus geen luxe en maakt sinds twee jaar deel uit van de verzekerde zorg. Met deze grondige medicijncheck kan veel gezondheidswinst worden behaald en naar schatting honderd miljoen euro worden bespaard.

Weinig aftrek
De jaarlijkse medicatiebeoordeling voor 65-plussers vindt weinig aftrek. Het komt slechts sporadisch voor dat ouderen de beoordeling ondergaan, ook doordat weinig artsen en apothekers hierover uit zichzelf beginnen. Zij vinden de vergoeding vanuit de basisverzekering onvoldoende en beweren dat er te weinig capaciteit is om alle noodzakelijke beoordelingen uit te voeren. Het aantal 65-plussers neemt in hun praktijk toe en een goede medicatiecheck kost tijd. Onder de ouderen zelf  is het nut van een jaarlijkse beoordeling weinig bekend. Bovendien valt de vergoeding onder het verplicht eigen risico en dat vormt voor ouderen een financiële drempel.

De Unie KBO wil bereiken dat de medicatiebeoordeling bij alle verzekeraars buiten het eigen risico valt. Bij Zilveren Kruis Achmea is dit al het geval. Met andere grote verzekeraars wordt contact opgenomen. Verder gaat de Unie KBO de bekendheid van de medicatiebeoordeling onder ouderen bevorderen.

Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013
Magazine voor 50-plussers