Home

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

De prijs bestaat uit 5000 euro ten behoeve van de activiteit en een kunstwerk. De overige twee door de vakjury genomineerde projecten waren ‘WIE werkt!’ en ‘De Vitale Moestuin’. Zij ontvangen beiden 1000 euro ten behoeve van hun activiteit.

De Nationale Eenzaamheid Prijs is in het leven geroepen door Coalitie Erbij om Nederlanders (zowel organisaties als burgers) te laten meedenken hoe we samen eenzaamheid kunnen aanpakken en om effectieve activiteiten te delen. Een deskundige vakjury koos uit 67 inzendingen – die allen op www.samentegeneenzaamheid.nl te lezen zijn – de drie meest aansprekende activiteiten tegen eenzaamheid. De ingediende activiteiten werden beoordeeld op criteria als inspirerend, effectief en kansen voor de lange termijn. Voorwaarde was bovendien dat er een zorgorganisatie of zorgverlener bij betrokken is. Daarna volgde een publieksronde. Er werd in totaal 1655 keer gestemd.

Winnaar: Verpleeghuis Frankeland
Om eenzaamheid te voorkomen is het belangrijk om je thuis te voelen. Dat geldt ook voor het wonen in een verpleeghuis. De verhuizing daarnaartoe is vaak een ingrijpende, emotionele gebeurtenis waar de meeste mensen liever niet voor gekozen hadden. De praktijk leert dat mensen met lichamelijke aandoeningen vaak op hun kamer blijven en dat het voor hen moeilijk is om nieuwe mensen te leren kennen. Daarom ontwikkelde verpleeghuis Frankeland de cursus ‘Van huis tot thuis’. Alle nieuwe bewoners volgen de cursus in groepjes. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Onder andere krijgen bewoners informatie over de voorzieningen en activiteiten met aandacht voor behoeften en mogelijke belemmeringen om deel te nemen, wordt geïnventariseerd of nieuwe bewoners al eerste contacten hebben gelegd en wordt verwerkings- en eenzaamheidsproblematiek gesignaleerd. Als resultaat leren mensen elkaar kennen, delen zij hun gevoelens met anderen, accepteren zij hun nieuwe woonsituatie sneller en voelen zich prettiger. Kortom: het thuisgevoel ontwikkelt zich sneller en beter en helpt daarmee eenzaamheid te voorkomen.

Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013
Magazine voor 50-plussers