Home

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

De senioren van Nederland memoreren haar rol in het verzet en haar enorme inzet voor de maatschappij en de ouderen. Ze vinden Hannie van Leeuwen een sterke vrouw, die recht uit het hart spreekt, kordaat, integer en krachtig is en ongelooflijk fit van geest. CDA-coryfee Hannie van Leeuwen was lange tijd lid van de Eerste en Tweede Kamer. Ze verliet in 2007 als oudste politica ooit (81 jaar) het Haagse pluche. Maar nog stopte ze niet met werken, al heeft ze haar bestuurlijke en adviesfuncties teruggeschroefd tot 'nog maar' vier, waaronder het ambassadeurschap voor het Nationaal Programma Ouderenzorg. De zorg voor kwetsbare ouderen heeft altijd haar bijzondere aandacht gehad.


Enkele dagen na haar 89ste verjaardag werd Hannie van Leeuwen vanochtend verrast door een KBO-koor dat haar voor haar deur toezong. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO, bedankte haar voor haar bijdragen aan de ouderen in Nederland.  Daarna mocht ze uit handen van de Nestor van het Jaar 2012 - Jan Slagter van omroep MAX -, het Nestor-uiltje ontvangen dat bij deze benoeming hoort. Het bronzen beeldje is vervaardigd door kunstenaar Frans van Straaten.
De leden van de KBO, ruim 190.000 senioren, verstaan onder een Nestor iemand die zich sterk maakt voor senioren in Nederland, die klaarstaat voor anderen met wijze raad en die een voorbeeldfunctie heeft. De leden dragen zelf kandidaten aan voor de stemlijst. Dit jaar mochten voor het eerst niet alleen de lezers van Nestor, het magazine van de Unie KBO, meestemmen, maar ook de lezers van het magazine van omroep MAX en alle andere Nederlandse senioren.  

Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013
Magazine voor 50-plussers