Home

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Zo heeft deze stichting in februari, een project opgenomen van een asiel in Roemenië, met maar liefst 2.500 honden. Het is een grote kale vlakte op een voormalige vuilnisstortplaats en er staan hokken voor slechts 30% van de dieren. Met nachtelijke temperaturen van min 20 graden, betekent dit regelmatig dat honden ’s morgens doodgevroren worden gevonden. Voor meer informatie, kijk op http://dierennood.nl

Dierenvrienden die een Goed Doel zoeken op het gebied van dierenwelzijn, kiezen vaak voor een Nederlandse organisatie die alleen hulp in ons eigen land verleent. Men wil immers zoveel mogelijk zekerheid hebben dat een gift of legaat niet in verkeerde handen terecht komt.

Stichting Dierennood is hier zeer bewust van en biedt een aantal vaak unieke garanties:

Mogelijkheid tot verzorging van achtergelaten huisdieren in een huiselijke situatie;

Door ANBI-erkenning geen erfbelasting;

Controle van de besteding van het legaat door een notaris of vertrouwenspersoon met foto’s, video’s, facturen, enz. 

Garantie van 100% besteding aan het gekozen dierendoel, zonder aftrek van onkosten.

Meer weten? Kijk op http://dierentestament.nl

Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013
Magazine voor 50-plussers