Home

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Hierbij waren verschillende politici aanwezig. Zij hielpen de vrijwilligers een handje door mee te bellen naar ouderen. In de proef van 2015 zijn wekelijks 250 ouderen gebeld. Dit aantal wil men in 2016 uitbreiden naar 1.500 ouderen per week. Om dit te realiseren zoekt het Ouderenfonds zowel ouderen die gebeld willen/kunnen worden en daarnaast vrijwilligers die willen bellen. Ouderen die graag wekelijks gebeld worden door de Zilverlijn kunnen zich aanmelden via 0900 - 60 80 100 (lokaal tarief). Ook geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich bij het Nationaal Ouderenfonds melden via www.ouderenfonds.nl/zilverlijn

Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013
Magazine voor 50-plussers