Home

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Het voorlezen van verhalen geeft ontspanning en is vaak een aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen op te halen. Zo kan het een rol spelen in het doorbreken van het isolement waarin sommige ouderen verkeren. In het kader van 2016 Jaar van het Boek, waarin de gedachte centraal staat dat er voor iedereen een boek is, zijn er dit jaar meerdere versies van het Nationale Voorleeslunchverhaal; naast een Friese zijn er ook een braille- en een gesproken versie verschenen.

Bibliotheken door het hele land grijpen de Voorleeslunch aan om hun banden met zorginstellingen en lokale politiek te versterken, door burgemeesters en wethouders uit te nodigen te komen voorlezen. Veel politici geven hier gehoor aan. Kijk voor een overzicht van alle Voorleeslunches op www.nationalevoorleeslunch.nl/locaties. Dit overzicht wordt dagelijks aangevuld.

Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013
Magazine voor 50-plussers