Home

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Tante Lien leerde tijdens haar persoonlijke les te werken met de Buma Stemra-portal. Met name het gebruik van het portal-icoontje waren een eyeopener voor haar. “Ik heb echt nooit geweten dat dat daar zat!” riep ze een paar keer enthousiast. Ria Valk ontdekte een handige app op de tablet waarmee ze haar gitaar kan stemmen. 

Diversiteit 

In het hele land zijn er ruim 410 bij SeniorWeb aangesloten Leercentra. Het zijn zelfstandige leslocaties die hun eigen lesprogramma bepalen. Uitgangspunt voor alle Leercentra is echter laagdrempeligheid in aanpak en prijs, zodat alle senioren er terecht kunnen. Steeds meer Leercentra werken vraaggestuurd en individueel. Dit heeft te maken met de uiteenlopende beheersingsniveaus van cursisten, en met de steeds grotere diversiteit in apparaten en besturingssystemen. In de twintig jaar dat SeniorWeb bestaat, zijn er in de Leercentra al meer dan 700.000 senioren opgeleid. 

Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013
Magazine voor 50-plussers