Home

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Juniorpaleis en Huis van Oranje

In de huidige Westvleugel verrijst een afdeling speciaal voor kinderen, het Juniorpaleis. De Oostvleugel wordt het Huis van Oranje, met achtergrondinformatie over de geschiedenis van het koningshuis.De inrichting van een aantal woonvertrekken in het paleis wordt ook anders. Bezoekers komen in 2021, net als de voormalige vorstelijke bewoners, overde Staatsietrap het paleis binnen. Voor het eerst worden ook enkele dienstvertrekken ingericht en opengesteld.

‘Anders Open’

De tuinen, stallen en de museumrestaurants blijven tijdens de verbouwing, van april tot en met september en in de weken rond Kerst, geopend voor publiek. Het hoofdgebouw is vanaf 8 januari 2018 gesloten. Medio 2021 staat de opening van het nieuwe Paleis Het Loo gepland.

Meer informatie: www.paleishetloo.nl/vernieuwd-en-verbouwd

Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013
Magazine voor 50-plussers