Home

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Denk bijvoorbeeld aan Voedselbanken. Deze organisaties kunnen in de komende jaren gewoon bij ons blijven aankloppen voor financiële steun. We vinden het in het programma ‘Meedoen’ echter belangrijk de focus te leggen op het verhelpen van de oorzaak. Zodat mensen in armoede weer volledig kunnen deelnemen aan de samenleving. We gaan de 20 deelnemende organisaties versterken en ervoor zorgen dat ze nog meer mensen bereiken. Zo pakken we het probleem bij de bron aan en kunnen we, zeker op lange termijn, écht wat veranderen aan de armoede in Nederland.”

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt sociale projecten in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Jaarlijks steunt het met zo’n 30 miljoen euro duizenden initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013
Magazine voor 50-plussers