Lees meer

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

 
De experts zijn het over één ding eens: vijftigplussers lopen aanzienlijk grotere gezondheidsrisico’s. Klup, het sociale platform voor vijftigplussers, besloot daarom in kaart te brengen hoe de doelgroep met de crisis omgaat. De antwoorden die zij gaven hebben een aantal opvallende inzichten opgeleverd. 
 
Ondanks het feit dat de groep 50-70 jarigen bij een besmetting meer gevaar loopt, maakt slechts 10% van de ondervraagden zich ernstig zorgen over zijn of haar gezondheid.Dit betekent niet dat er geen actie wordt ondernomen om de kans op besmetting te minimaliseren. Respondenten geven onder meer aan meer vitaminen aan hun dagelijkse dieet toe te voegen, zelf mondkapjes te maken of plastic handschoenen te dragen. Ook houdt men rekening met het tijdstip waarop ze boodschappen doen om zo de drukte te ontlopen. 90% wast de handen extra vaak en houdt zich in het openbare leven, en dus ook in de supermarkt, aan de richtlijn van anderhalve meter afstand met anderen.
 
Regels, richtlijnen en zorgen
Uit het onderzoek blijkt verder dat 62% van de ondervraagden de richtlijnen van het RIVM nauwgezet volgt. Ondanks de grote zorgen om sociaal contact vindt een kwart van de respondenten deze maatregelen niet ver genoeg gaan: zij willen dat Nederland, net als bijvoorbeeld Frankrijk, volledig op slot gaat.
 
De meerderheid houdt er rekening mee dat de richtlijnen nog wel even aanhouden. Slechts 1% denkt dat de datum van 6 april ook het einde betekent van de huidige maatregelen. 29% denkt dat de gezondheidscrisis 1-3 maanden duurt, 39% denkt 3-6 maanden en 31% gaat ervan uit dat we nog minimaal een half jaar in deze situatie door moeten brengen.
 
Tot zover lijkt de huidige situatie voor 86% geen hulpvragen op te leveren. De ondervraagden geven aan dat ze zich momenteel prima redden en de hulp van anderen nog niet nodig hebben. Sterker nog: 46% geeft juist aan graag iets voor anderen te willen doen. Mensen die het meer nodig hebben dan zij.
 
Op de vraag of men zich zorgen maakt over sociaal contact, geeft meer dan de helft (53%) zich zorgen te maken. De maatregelen gaan namelijk gepaard met een rigoureuze versobering van contact met anderen. De respondenten vrezen dat de eenzaamheid op den duur toeneemt, ook omdat er geen reële inschatting kan worden gemaakt over hoelang het isolement zal aanhouden.
 
Televisie als informatiebron
De televisie is voor bijna de gehele groep (91%) van de 50-70 jarigen hét medium om nieuws te vergaren. Iets meer dan de helft houdt ook sociale mediakanalen in de gaten voor nieuwsupdates. Eenzelfde percentage onderhoudt dagelijks nauw contact met vrienden en familie. Bij de resterende groep varieert dit tussen wekelijks en maandelijks. De tevredenheid over de nieuwsvoorziening vanuit media en overheid is groot: 96% is tevreden met de manier waarop de regering en de media hen op de hoogte houdt.
 
Onderzoeksverantwoording
Het onderzoek is uitgezet onder een gedeelte van de leden (7.000) van sociaal platform Klup. Dit leverde ruim 600 respondenten op binnen 24 uur. Het onderzoek werd uitgevoerd om te inventariseren hoe 50+ Nederland anticipeert op het coronavirus. Klup is een community van actieve 50-70 jarigen. Via een app kun je elkaar online vinden en elkaar vervolgens ontmoeten op meer dan 200 activiteiten per week. Zie www.kluppen.nl
 
voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Adverteren:
Tel: 072 5715013 
Exemplaren voor de leden van uw vereniging?

-----------------------------------------------------------