Lees meer

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) en de Provincie Limburg trapten op 5 februari de campagne ‘Wijzer op weg’ af, die zich gedurende 2015 richt op verbetering van de verkeersveiligheid onder senioren. Gedeputeerde Erik Koppe (Verkeer): “Doel van de campagne is om bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid van zestigplussers in het verkeer te vergroten.” Dat gebeurt door provinciebreed veilig gedrag te stimuleren en door verkeersprojecten te ondersteunen 

In opdracht van de Provincie Limburg is ROVL al enige jaren de drijvende kracht achter de campagne ‘Maak van de nul een punt’, die zich onder de noemer ‘Wijzer op weg’ in 2015 richt op de risicogroep senioren. Bij ruim een kwart van alle verkeersongevallen in Limburg zijn mensen boven de zestig jaar betrokken. Functiestoornissen en lichamelijke kwetsbaarheid onder ouderen kunnen leiden tot onveilige verkeerssituaties. Aangezien door de vergrijzing het aantal zestigplussers in het verkeer groeit, neemt ook hun aandeel in het aantal ongevallen en verkeersdoden toe. 


Eigen verantwoordelijkheid
Erik Koppe, gedeputeerde Verkeer en voorzitter ROVL: “Mijn ambitie is om het aantal verkeersdoden in Limburg tot nul te reduceren. Daarvoor is essentieel dat alle verkeersdeelnemers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Problemen bij zestigplussers zijn te voorkomen door het hebben van inzicht in de eigen beperkingen en het stimuleren van compensatiegedrag – zoals reizen als het droog of minder druk is. Daarnaast is het belangrijk om verkeerssituaties zo in te richten, dat ze meer zijn toegespitst op de gebruiker.

Gelukservice, wijzer op weg
Voorlichting en educatie dragen bij aan het verhogen van de verkeersveiligheid. Hiervoor zet ROVL in 2015 het campagneteam ‘Gelukservice, wijzer op weg’ in. Het team gaat bij diverse evenementen in de provincie met de doelgroep in gesprek, zoals tijdens het Seniorencafé in Venlo (19 maart) en de Beleefplusbeurs in Geleen (medio mei). Op de Facebookpagina ‘Maak van de nul een punt’ wordt het hele jaar verslag gedaan van de activiteiten van de Gelukservice. Begin juni presenteert ROVL een tijdschrift voor de Limburgse zestigplussers.

Aftrap campagne
Gedeputeerde Erik Koppe heeft op 5 februari in Kasteel Groot Buggenum in Grathem de aftrap voor de campagne ‘Wijzer op weg’ gedaan. Gedurende het actiejaar trekt ROVL nauw op met partners als KBO, ANWB, VVN, de politie en de Fietsersbond, die uiteenlopende verkeersprojecten voor ouderen organiseren.

voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013