Lees meer

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Nederland kent geen of bijna geen zwerfhonden. Hoe anders is de situatie voor deze dieren in de rest van de wereld. Naar schatting 400 miljoen zwerfhonden en zelfs 500 miljoen zwerfkatten leiden een zwaar bestaan. Velen van hen worden regelmatig mishandeld en in de meeste landen is er vrijwel geen vorm van dierenbescherming.

Stichting Dierennood wil deze dieren graag helpen. Dit doen zij met het doorlopend publiceren van een Hulpactie-van-de-Maand, waarbij kleinschalige dierenprojecten in vooral Zuid- en Oost-Europaop hun website worden getoond. Deze projecten worden vooraf zeer goed gecheckt op betrouwbaarheid. Referenties worden nagetrokken, om iedere vorm van misbruik te voorkomen.

Zo heeft deze stichting in februari, een project opgenomen van een asiel in Roemenië, met maar liefst 2.500 honden. Het is een grote kale vlakte op een voormalige vuilnisstortplaats en er staan hokken voor slechts 30% van de dieren. Met nachtelijke temperaturen van min 20 graden, betekent dit regelmatig dat honden ’s morgens doodgevroren worden gevonden. Voor meer informatie, kijk op http://dierennood.nl

Dierenvrienden die een Goed Doel zoeken op het gebied van dierenwelzijn, kiezen vaak voor een Nederlandse organisatie die alleen hulp in ons eigen land verleent. Men wil immers zoveel mogelijk zekerheid hebben dat een gift of legaat niet in verkeerde handen terecht komt.

Stichting Dierennood is hier zeer bewust van en biedt een aantal vaak unieke garanties:

Mogelijkheid tot verzorging van achtergelaten huisdieren in een huiselijke situatie;

Door ANBI-erkenning geen erfbelasting;

Controle van de besteding van het legaat door een notaris of vertrouwenspersoon met foto’s, video’s, facturen, enz. 

Garantie van 100% besteding aan het gekozen dierendoel, zonder aftrek van onkosten.

Meer weten? Kijk op http://dierentestament.nl

voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013