Lees meer

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Ontvangt u het pensioen waar u recht op heeft?

Betaalt u het juiste pensioen? Teveel of te weinig? Bent u gescheiden na 1 mei 1995 of gaat u scheiden: U maakt aanspraak op de helft van het ouderdomspensioen, opgebouwd tijdens de huwelijkse periode. Als u wilt overgaan tot pensioenverevening hoeft u niet te wachten op uw (ex)-partner.
 
U vraagt het formulier op bij de Rijksoverheid* en u stuurt het formulier op naar de pensioenuitvoerder. Wanneer u afwijkende afspraken wil maken, bijvoorbeeld conversie* is het verstandig om eerst een offerte aan te vragen. Tevens dient u de pensioenuitvoerder om toestemming te vragen.
 
Gescheiden voor 1 mei 1995 en na 27 november 1981! Heeft u er ooit bij stil gestaan dat, ook al bent u ruim 35 jaar geleden van de echt gescheiden u nog steeds aanspraak maakt op een gedeelte van het pensioen van uw ex-partner? U denkt dat is lang geleden, daarvoor kom ik niet meer in aanmerking!

U komt in aanmerking, als u in gemeenschap van goederen was getrouwd. Op huwelijkse voorwaarden hangt af van de voorwaarden. In het Burgerlijk Wetboek staat omschreven dat goederen die indertijd niet verdeeld zijn te allen tijden voor verdeling in aanmerking komen. Met andere woorden, er is geen sprake van verjaring! U dient aan uw ex-partner kenbaar te maken, dat u een stuk van zijn pensioen wil hebben. Dit dient u tijdig te doen. Dus niet wachten tot uw partner met pensioen gaat!
 
De pensioenuitvoerder dient een opgave te overgeleggen met onderbouwing. Uw ex-partner hoeft nooit meer pensioen te verrekenen dan 50% van het opgebouwde ouderdomspensioen op datum scheiding. Als het pensioen geïndexeerd wordt, dient het te verrekenen pensioen ook geïndexeerd te worden. Er zijn grote pensioenuitvoerders* die hiermee de fout ingaan.
 
Er zijn pensioenuitvoerders* die een opgave verstrekken op basis van de tarieven op moment van aanvragen, in plaats van op het moment van scheiding. Als dat het geval is, verrekent u teveel met uw ex-partner. Vrouwen moeten soms meer dan 100% van hun pensioen opgebouwd op het moment van scheiding overdragen aan hun ex-partner! Voor mannen kan dat meer dan 70% zijn! Er zijn pensioenuitvoerders* die ten onrechte het te verrekenen pensioen indexeren! Er zijn ook pensioenuitvoerders* die ten onrechte niet indexeren!
 
Peter Jung, Pensioenspecialist www.pensioenscheiden.nl 

voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013