Lees meer

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Door Peter Jung, Pensioenspecialist
 
Ontvangt u het juiste pensioen van uw ex-partner? Betaalt u het juiste pensioen aan uw ex-partner? Heeft de pensioenverzekeraar de juiste opgave vervaardigd? Op het moment van scheiding geld, dat rekening gehouden moet worden met die aanspraken die verkregen zouden zijn, alsof op dat moment het dienstverband beëindigd zou zijn.
 
Als sprake was van een eindloonregeling (zie hiervoor het pensioenreglement) is dat bij de volgende pensioenuitvoerders mogelijk fout gegaan: Nationale Nederlanden, Stichting Pensioenfonds Siemens(PME), Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars.
 
Juiste tarief?
In het Boon/van Loon-arrest staat vermeld dat de waarde op het tijdstip van scheiding bepalend is. Vanaf 2009 is een aantal zeer grote pensioenuitvoerders begonnen de berekeningen te vervaardigen op basis van tarief op het moment van aanvraag. Als dat het geval is, wordt het te verrekenen pensioen veel te hoog vastgesteld! 
 
De volgende pensioenverzekeraars verstrekken foute opgaven: ABP(vanaf 2010)*3), PME(vanaf 2009)*1), PMT (vanaf 2009), BPF BOUW(vanaf 2012?), PGB(vanaf?)*2) 
*1) vanaf september 2014 verstrekt PME helemaal geen opgaven meer.
*2) vanaf 1 januari 2019 rekent PGB weer met de tarieven op het moment van scheiding!
*3) om en nabij 2012 is het ABP gestopt met het onderbouwen van de berekening!
 
Tot 50% gematigd?
Er ligt een arrest van de Hoge Raad waarin staat dat u nooit meer pensioen hoeft te verrekenen dan 50% van het opgebouwde pensioen op de datum scheiding! De volgende pensioenverzekeraars hebben dit nooit toegepast: ABP, AMP.
 
Juist geïndexeerd?
Er ligt een arrest van de Hoge Raad van oktober 2006 waarin vermeld staat, dat als de opgebouwde aanspraken geïndexeerd worden, het te verrekenen pensioen in
dezelfde mate geïndexeerd dient te worden. Er zijn pensioenverzekeraars die naar eigen inzicht indexeren. De volgende pensioenverzekeraars doen dit: BPF BOUW, RABOBANK Pensioenfonds.

Laat uw berekening controleren
Als u niet zeker bent van de hoogte van het verrekende of te verrekenen bedrag laat u het dan door een specialist controleren!

Peter Jung, Pensioenspecialist
www.pensioenscheiden.nl 
NB. Het gaat niet alleen bij bovengenoemde
verzekeraars fout. Er zijn er meer!

voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013