Lees meer

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Kennemerland 40-45 van Arjen V.A.J. Bosman, het zeventiende deel in de reeks over de jaren 40-45 in Nederland.

Je zou denken dat er in de oorlogsjaren 1940-1945 weinig gebeurde in de regio Kennemerland. Maar zo rustig is het rond Haarlem niet geweest. De mobilisatie in 1939, en zelfs al de voormobilisatie in 1938, toonden aan dat de regio van belang was. Er lagen immers een aantal strategische plekken zoals de luchthaven Schiphol en de havens van IJmuiden. Geen wonder dan ook dat deze plekken in mei 1940 de doelen waren die gebombardeerd werden door invallende Duitsers. Later bestookten ook de geallieerden deze doelen, inclusief de zware industrie zoals de hoogovens. Kennemerland 40-45 laat zien hoe de militaire misère botst met de alledaagse werkelijkheid van de Kennemers.

Kennemerland leed onder de bezetting. De maatregelen werden steeds strenger, het kustgebied was zelfs verboden terrein door de aanleg van de Atlantikwall. De dreiging tot het opblazen van de sluizen van IJmuiden deed een groot deel van de bevolking van de IJmond vluchten naar de hoge en droge duinen. Op de derde dag na de capitulatie in mei 1945 kwamen de eerste Canadezen binnen rijden, waarvan in dit boek ook prachtige foto’s zijn opgenomen. Het herstel van geleden schade kon eindelijk beginnen.

Arjen V.A.J. Bosman is archeoloog en eigenaar van het eenmansbedrijf Military Legacy. Hij houdt zich al 35 jaar bezig met de 20e-eeuwse krijgsgeschiedenis, maakte archeologische carrière in Romeins militair erfgoed en publiceerde artikelen en boeken over beide onderwerpen. Kennemerland 40-45, Uitgeverij WBooks (in samenwerking met het Noord-Hollands Archief)

 
voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Adverteren:
Tel: 072 5715013 
Exemplaren voor de leden van uw vereniging?

-----------------------------------------------------------