Lees meer

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Geen beloften maar concrete aktie!

Wereld Alzheimerdag was op 21 september voor Home Instead Thuisservice het startpunt van haar uitgebreide Alzheimer CARE campagne. De aandacht in de campagne is met name gericht op de mogelijkheden en oplossingen thuis en in de directe leefomgeving van mensen met Alzheimer.

“We kiezen hierin bewust voor een positieve invalshoek, vanuit de kennis en ervaring dat er veel vaker dan gedacht oplossingen thuis mogelijk zijn die het welzijn aanzienlijk kunnen bevorderen”, aldus Bas Steenbergen. “Er is nog geen medicijn tegen Alzheimer maar er zijn wel mogelijkheden om beter om te gaan met de gevolgen van Alzheimer en het versterken van het welzijn van de dementerende zelf en hun direct betrokkenen.”

De campagne bestaat uit diverse onderdelen. De start wordt gemaakt met deelnameaan de 24 uurs 2bike4Alzheimertandemfietstocht, georganiseerd door Alzheimer Nederland. Verder worden in alle regio’s waar Home Instead is gevestigd, de zelfontwikkelde training Alzheimer CARE voor mantelzorgers gegeven. Deze unieke training is gericht op praktische ondersteuning van de dementerende in de thuissituatie en vrij toegankelijk voor iedereen.

Tegen welke dilemma’s lopen mantelzorgers aan en wat zijn mogelijke oplossingen? Dit thema staat centraal bij de 10 informatieavonden die op diverselocaties door de lokale Home Instead vestigingen worden georganiseerd. Dementerenden zelf, mantelzorgers, professionals, beleidsmakers en andere geïnteresseerden gaan met elkaar in gesprek naar aanleiding van de documentairefilm ‘Mijn hoofd in jouw handen’ van filmmaker Pim Giel.

Een ander thema waaraan de nodige aandacht gegeven zal worden is ‘het creëren van een dementie vriendelijke omgeving’. Met een uitgebreid pakket aan informatie, voorlichting en workshops ondersteunt Home Instead lokale winkeliers, horeca en andere bedrijven en organisaties bij het verkrijgen van het keurmerk ‘dementie vriendelijke omgeving’. Dit geheel in lijn met de aankondiging onlangs, door staatssecretaris Van Rijn, dat de overheid wil stimuleren dat er meer begrip van en over dementie in onze dagelijkse leefomgeving moet komen.

Het hoogtepunt van de campagne is de première van de documentairefilm ‘Ger, mijn hoofd in eigen hand’. Home Instead is hoofdsponsor van deze film. Op indringende wijze wordenin deze film de gevolgen van dementie in beeld gebracht. Daarnaast is Home Instead spreker op het congres waarop deze nieuwe film in première gaat in Eye, Amsterdam op 14 januari 2016. In deze campagne werkt Home Instead intensief samen met de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek ISAO. Binnen deze samenwerking draagt Home Instead bij aan onderzoek bij dementerenden en hun dierbaren thuis. Verder wordt samengewerkt met filmmaker Pim Giel. Zijn documentairefilms ‘Mijn hoofd in jouw handen’ en ‘Ger, mijn hoofd in eigen hand’geven een indringende inkijk in het dagelijkse leven van iemand met dementie en zijn omgeving.

Derde belangrijke samenwerkingspartner is de organisatie DAZ, een gerenommeerd kennis- en trainingscentrum op gebied van dementie. Een spraakmakend project van DAZ is DemenTalent, waarin mensen met dementie in hun kracht worden gezet en begeleid in het doen van betekenisvol vrijwilligerswerk.

Meer over de campagne kunt u vinden op www.homeinstead.nl

 
voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Adverteren:
Tel: 072 5715013 
Exemplaren voor de leden van uw vereniging?

-----------------------------------------------------------