Lees meer

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

John de Wolf in Vijftig+ Magazine
 
"Een bedrijf vergelijk ik altijd met een voetbalteam. Ervaren mensen in de basis en er omheen getalenteerde jonge mensen. Je kunt van elkaar leren en dat samenspel zorgt voor een goed team. Dat advies geef ik aan de werkgevers, de mix van verschillenden leeftijden is zo ontzettend belangrijk." 
John is het boegbeeld voor de vijftigplussers en heeft een belangrijke taak bij het verbeteren van de positie van deze groep op de arbeidsmarkt.Iedereen herinnert zich nog wel de stoere verdediger met zijn lange haren, stoppelbaard en norse blik. John dwong vroeger angst af, de tegenstanders stierven duizend doden wanneer ze tegenover hem stonden. Maar tegenwoordig is hij het boegbeeld voor de vijftigplussers en heeft hij een belangrijke taak bij het verbeteren van de positie van deze groep op de arbeidsmarkt. Nieuwsgierig naar dit verhaal heb ik een ontmoeting met hem kunnen regelen. In een kamer op de dertiende verdieping in het gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal het gesprek plaats vinden. ‘Hallo Mirjam, klopt het dat wij een afspraak hebben.’ Wat mij het eerste opvalt als ik tegenover hem zit, zijn de vriendelijke blauwe ogen in een bruin gebrand gezicht. Lees het interview in de november editie van Vijftig+ Magazine
 
voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Adverteren:
Tel: 072 5715013 
Exemplaren voor de leden van uw vereniging?

-----------------------------------------------------------