Lees meer

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Dit is wat veel mensen niet weten:
 
Slechthorendheid kan ernstige gevolgen hebben voor het maatschappelijk functioneren. Mits er een passende hooroplossing wordt gebruikt, kan een slechthorende zijn werkzaamheden vaak minder goed uitoefenen, mist hij belangrijke informatie waardoor onzekerheid ontstaat en gaat hij bepaalde situaties daarom steeds meer uit de weg.
  
Met in het ergste geval sociaal isolement tot gevolg. Daarbij kunnen fysieke klachten optreden, zoals vermoeidheid en spierklachten door een gespannen houding. Onbehandeld gehoorverlies kan op den duur zelfs tot depressiviteit leiden.
 
Vaak gaan mensen met gehoorverlies pas jaren na de eerste klachten op zoek naar hulpmiddelen. Schaamte speelt daarbij een grote rol. Vroeg starten met hoor-toestellen is dus echt belangrijk. Daarom is Lyric ook zo’n mooie oplossing. Dat zie je ook terug in de gemiddelde leeftijd van Lyric-dragers, die veel lager is dan die van reguliere hoortoesteldragers.
 
Nadat het door een Lyric specialist in het oor is geplaatst, heeft de gebruiker er enkele maanden geen omkijken meer naar. En dankzij het biocompatibele, lucht doorlatende materiaal zit de Lyric ook zeer comfortabel in het oor. Het gebruik van de natuurlijke anatomie van de gehoorgang levert daardoor een zeer natuurlijke en heldere geluidskwaliteit op. Het toestel wordt bovendien in zijn geheel vervangen als de batterij op is. Dit is misschien wel een van de mooiste ontwikkelingen omdat het de beleving van mensen met gehoorverlies daadwerkelijk anders benadert waardoor veel additionele gezondheidsklachten voorkomen worden.
 
Kijk voor meer informatie en het aanvragen op: https://www.probeerlyric.nl/50plus 

voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013