Lees meer

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

 De zorg voor ouderen komt steeds meer voor rekening van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn de partner en/of de kinderen. We zien in onze praktijk dat steeds meer ouders ervoor kiezen om met hun mantelzorgende kinderen onder één dak te gaan wonen. Zelfs ook al in de situatie dat er nog geen sprake is van mantelzorg. Bent u aan het overwegen om te gaan samenwonen met uw ouders of kinderen? Dan zijn er wat onderwerpen om over na te denken voordat u uw plannen omzet in daden.
 
Alles begint natuurlijk met de beslissing waar en hoe de generaties met elkaar gaan samenwonen. Dan ontstaat namelijk het beeld hoe het nieuwe dagelijkse leven eruit zal gaan zien. Maar vergeet dan niet wat de financiële kant daarvan is. Een huis met een ‘voor’– en ‘achterhuis’, kan vaak eenvoudig in tweeën worden gedeeld. Maar financieel is het meestal niet zo makkelijk. Als er bijvoorbeeld een hypotheek op het huis zit, kan samenwonen ten koste gaan van een deel van de hypotheekrenteaftrek. Ook moet de bank toestemming geven als er familie in je huis komt wonen. Als het echte mantelzorgen aanbreekt en de ouders zijn steeds meer hulpbehoevend, dan komt het goed uit als zij al een levenstestament hebben. Met dat levenstestament kan het mantelzorgende kind de administratie en financiën regelen, maar ook medische beslissingen nemen als de ouder dat zelf niet meer kan. En dan de verdrietige situaties waarop je voorbereid moet zijn. Want die kunnen grote gevolgen hebben voor de woonsituatie.
 
Het sterven van de ouder of de scheiding van het mantelzorgende kind. Hoe ziet de woonsituatie en het daaraan gekoppelde financiële plaatje er dan uit? Zo is het belangrijk als je met z’n allen in een huurhuis woont, om aan de verhuurder te vragen of de achterblijvers op het huurcontract kunnen worden bijgeschreven. Anders moet worden aangetoond dat er sprake was van een ‘gemeenschappelijke huishouding’ om in het huis te mogen blijven wonen. Als het om een koophuis gaat, kan via een testament worden geregeld dat de achterblijvers in het huis mogen blijven wonen. Anders zijn die afhankelijk van afspraken met andere erfgenamen. Vaak een recept voor familieruzies. Een aantal jaren terug zijn we als samenwerkende notariskantoren in het onderwerp van samenwonende generaties gedoken en hebben we verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. Bijvoorbeeld een checklist met daarop de belangrijkste zaken waaraan gedacht moet worden als ouder(s) en kind(eren) gaan samenwonen in het kader van mantelzorg. Ook heeft Netwerk Notarissen een samenwooncontract ontwikkeld. Hierin kunt u duidelijke afspraken maken over de kostenverdeling en de juridische basis onder uw huishouding. Van groot belang als de ouders toch naar een verpleeghuis gaan of overlijden.
 
www.netwerknotarissen.nl
 
 
voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Adverteren:
Tel: 072 5715013 
Exemplaren voor uw seniorenvereniging?

-----------------------------------------------------------