Lees meer

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

De controle op het medicijngebruik van 65-plussers faalt nog steeds. Ouderen maken zelden gebruik van de jaarlijkse medicatiebeoordeling. Een actief aanbod komt zelden voor. Apothekers en huisartsen vinden de vergoeding die ze krijgen namelijk te laag. Seniorenorganisatie Unie KBO wil deze impasse doorbreken met goede voorlichting aan ouderen. Van alle 65-plussers gebruikt 96 procent medicijnen. Door verkeerd medicijngebruik belanden maandelijks meer dan duizend ouderen in het ziekenhuis. Doordat ouderen 10 procent van de medicijnen zelf inkopen bij de drogist, ontstaat er regelmatig een zeer gevaarlijke mix.

Hierdoor zijn valincidenten en auto-ongelukken aan de orde van de dag.

Een jaarlijkse medicatiebeoordeling door apotheker en huisarts is dus geen luxe en maakt sinds twee jaar deel uit van de verzekerde zorg. Met deze grondige medicijncheck kan veel gezondheidswinst worden behaald en naar schatting honderd miljoen euro worden bespaard.

Weinig aftrek
De jaarlijkse medicatiebeoordeling voor 65-plussers vindt weinig aftrek. Het komt slechts sporadisch voor dat ouderen de beoordeling ondergaan, ook doordat weinig artsen en apothekers hierover uit zichzelf beginnen. Zij vinden de vergoeding vanuit de basisverzekering onvoldoende en beweren dat er te weinig capaciteit is om alle noodzakelijke beoordelingen uit te voeren. Het aantal 65-plussers neemt in hun praktijk toe en een goede medicatiecheck kost tijd. Onder de ouderen zelf  is het nut van een jaarlijkse beoordeling weinig bekend. Bovendien valt de vergoeding onder het verplicht eigen risico en dat vormt voor ouderen een financiële drempel.

De Unie KBO wil bereiken dat de medicatiebeoordeling bij alle verzekeraars buiten het eigen risico valt. Bij Zilveren Kruis Achmea is dit al het geval. Met andere grote verzekeraars wordt contact opgenomen. Verder gaat de Unie KBO de bekendheid van de medicatiebeoordeling onder ouderen bevorderen.

voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013