Lees meer

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

is het er nu wel of niet?
 
Het pensioenakkoord zoals het er nu ligt lost in ieder geval één heel pijnlijk punt op. Door een tijdelijke maatregel worden de rekenregels aangepast en korten op pensioen hoeft straks niet. De AOW leeftijd wordt minder snel opgeschoven en het kabinet pompt 800 miljoen in de pensioenplannen. Dat klinkt mooi, maar hebben we nu een solide akkoord of niet?
 
Tekst: Paul van der Heide
In de toekomst gaan pensioenen meebewegen met economische ontwikkelingen zoals rente, sterfte en de beleggingen van de fondsen. Dat geldt voor indexaties, maar ook voor de pensioenopbouw. Naar mijn mening een goede oplossing. Ik ben nog wel benieuwd naar de uitwerking. Daar is nog onderhandelen met sociale partners voor nodig en het vergt nieuwe wetgeving. Hopelijk verliezen we ons bij de uitwerking hiervan niet in de details en verloopt het proces snel. Ik ben benieuwd.

Maar, we zijn in ieder geval op (de goede) weg. In het concept akkoord wordt aangegeven dat de premie voortaan leidend zal zijn voor pensioenopbouw. Hiervoor zal de Wet Loonbelasting worden aangepast. Nu geldt nog een apart regime voor eindloon, middelloon en beschikbare premie. Dat vervalt en wordt één regime waarbij de premie het uitgangspunt is. Die premie wordt leeftijdsonafhankelijk vastgesteld (dus, voor iedere leeftijdsgroep gelijk). Ik ben erg benieuwd hoe dat wordt geformuleerd. Pensioenfondsen vragen de laatste jaren structureel een te lage premie en dat probleem lijkt hiermee te worden opgelost. Als uitgangspunt voor de (fiscaal) bepaalde premie wordt de opbouw bepaald op basis van een aantal variabelen zoals sterfte en rente. Periodiek wordt de maximum premie vastgesteld voor de (fiscaal) maximale opbouw. Als de rente hoger wordt, wordt de (fiscaal) maximale premie verlaagd, of als die verlaagd wordt de premie verhoogd. De premie wordt individueel aangewend voor pensioenopbouw van de deelnemer. Dat houdt in, dat jongeren meer op gaan bouwen dan ouderen. Oudere werknemers moeten hiervoor worden gecompenseerd.

Koekje van eigen deeg.
Die compensatie moet ergens uit worden gefinancierd. Door de rekenvariabelen aan te passen, zullen er extra reserves ontstaan bij de pensioenfondsen. De buffers die hierdoor ontstaan, kunnen voor compensatie van oudere werknemers worden gebruikt. Dat is als suggestie in het plan opgenomen. Dat lijkt mij eerlijk gezegd een koekje van eigen deeg. Omdat pensioenfondsen rigide rekenregels hebben moeten aanhouden in de afgelopen jaren, hebben gepensioneerden, maar last but not least ook oudere werknemers geen indexatie gehad. Voor oudere werknemers is dat net zo schrijnend als voor gepensioneerden. Door het achterwege blijven hiervan, is hun pensioenopbouw al meer dan tien jaar achtergebleven. Deze oudere werknemers zijn hierdoor hard getroffen. Nu versoepelen we de rekeregels en daardoor ontstaat overreserve, een buffer. Deze buffer zouden we kunnen gebruiken door bijvoorbeeld weer te gaan indexeren. Dan komt het ook voor hen uiteindelijk weer goed. Dat lees ik niet uit het akkoord, kennelijk gaan we (een deel van) deze reserve gebruiken om oudere deelnemers te compenseren voor een lagere opbouw in de toekomst. Dat is dan echt een koekje van eigen deeg. De vakbonden adviseer ik om hier een stokje voor steken.

Een leuke gadget is natuurlijk dat voorgesteld wordt om 10% van je pensioengeld contant op te nemen. Daar zal, zo neem ik aan, wel een fiscale heffing op plaatsvinden. Maar, laten we eerlijk zijn, wat heeft dat nu met pensioen te maken?

Waar ik ook een probleem zie, is hoe we dit Pensioenakkoord gaan verwerken in pensioenregelingen die door verzekeraars worden uitgevoerd. De problematiek van de doorsneepremie leeft daar überhaupt niet. Werkgevers zitten er vaak niet op te wachten om de premie voor ouderen te verlagen en die voor jongeren te verhogen. Dat heeft hele vervelende effecten voor de allocatie van de premie over de leeftijdsgroepen.
 
Daarnaast ontstaan er geen buffers bij verzekerde pensioenregelingen door aanpassen van de rekenregels. Ik zie nog niet direct hoe dit in verzekerde pensioenregelingen verwerkt moet gaan worden. Voor verzekeraars is er nog veel lobbywerk te verzetten lijkt mij. Voor werkgevers een aardige strop, 57.000 pensioenregelingen bij verzekeraars en PPI’s moeten worden aangepast. Dat gaat veel advieskosten met zich meebrengen. 
Paul van der Heide
Directeur Nederlands Pensioenbureau Legal
Het is nog geen akkoord.
Kortom, mooi dat we een akkoord hebben, maar waar hebben we het akkoord over. We wijzigen nu de rekenregels waardoor geïndexeerd kan worden, we hebben de stijging AOW leeftijd vertraagd en de rest, daar gaan we over onderhandelen. Het is hetzelfde als wanneer je je kinderen (in mijn geval kleinkinderen) belooft naar de Efteling te gaan, maar de Efteling moet nog gebouwd worden. Dat geeft aanleiding tot problemen.
 
 
voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013