Lees meer

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

In navolging van Hoograven krijgen acht andere wijken in Utrecht een sociaal netwerk voor ouderen. Dat gebeurt onder de noemer Samen in de Stad. Dit is een overeenkomst met de gemeente om de netwerken voor sociaal kwetsbare inwoners in het kader van de Wmo op te zetten. Ouderen blijven als gevolg van de veranderingen in de zorg langer thuis wonen en kunnen minder gemakkelijk een beroep doen op professionele hulp en ondersteuning. Het samen gezellig hebben en elkaar helpen, wordt steeds belangrijker. In Hoograven is in 2013 daarom op initiatief van zorgorganisatie AxionContinu het sociale netwerk SamenHoograven opgezet.

Meer dan veertig organisaties in deze wijk werken gericht samen en zorgen voor een laagdrempelig aanbod voor senioren. Ouderen die er gebruik van maken, ontmoeten anderen en vergroten zo hun netwerk. Actieve wijkbewoners kunnen iets betekenen voor meer kwetsbare ouderen en zo vinden ontmoetingen plaats. Zo zijn er in Hoograven bijvoorbeeld koffie-ochtenden in de bibliotheek en lezen ouderen voor op een basisschool. 

SamenHoograven is een succes. Het betekent veel voor ouderen in Hoograven. Het concept wordt nu uitgerold over acht andere wijken. Het gaat om Noordoost, Overvecht, Zuilen, Ondiep/Pijlsweerd, Leidsche Rijn, Kanaleneiland, Transwijk en Rivieren-/Dichterswijk. AxionContinu gaat samen met U-Centraal de start van deze netwerken voor ouderen in de wijken coördineren. Dat gebeurt onder de noemer Samen in de Stad.

Elke wijk heeft een eigen coördinator en bouwt vervolgens op eigen wijze aan een netwerk, waarbij SamenHoograven het voorbeeld is. SamenOvervecht en SamenKanaleneiland zijn inmiddels begonnen.     

Wie doen mee

In de wijken verzorgen de sociaal-makel organisaties (welzijnsorganisaties) de uitvoering: Wijk&Co, Me’kaar, DOENJA Dienstverlening en Vooruit.

 
voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Adverteren:
Tel: 072 5715013 
Exemplaren voor de leden van uw vereniging?

-----------------------------------------------------------