Lees meer

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Nederlanders zijn slecht op de hoogte van de voorwaarden van hun zorgpolis. Driekwart denkt dat hun zorgverzekeraar standaard alle zorg vergoedt. In werkelijkheid geldt dit maar voor 8% van de Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau CustomerMatch in opdracht van verzekeraar OHRA

Ruim 80% van de ondervraagden geeft aan dat vrije keuze van zorgaanbieders een zeer belangrijk aspect is van een zorgverzekering. Ook de zekerheid dat er achteraf geen extra rekening op de deurmat valt is voor deze groep essentieel. In werkelijkheid heeft slechts 8% van de Nederlanders een zorgverzekering die de kosten van alle zorgverleners in Nederland vergoedt, een zogenaamde zuivere restitutiepolis.
Er is meer onduidelijkheid over zorgverzekeringen, blijkt uit het onderzoek. Zo weet bijvoorbeeld 62% van de ondervraagden niet hoe zij verzekerd zijn: via een budget-, natura-, restitutie- of zuivere restitutiepolis. Met een zuivere restitutiepolis mogen consumenten zelf hun zorgverlener kiezen zonder kans op bijbetaling. Met een restitutie-, natura- of budgetpolis is dit niet het geval.

Onduidelijke terminologie
OHRA kiest bewust voor het standaard aanbieden van een restitutiepolis en dus volledig vrije zorgkeuze zonder kans op bijbetaling. ‘Veel mensen kiezen hun zorgverzekering vooral op basis van prijs, maar vergeten daarbij te checken of ze vrije zorgkeuze hebben en wat wel of niet vergoed wordt. Terwijl ze aangeven dit enorm belangrijk te vinden’, aldus Maurice Koopman, directeur van OHRA.
Eenvoud en begrijpelijkheid vindt OHRA erg belangrijk. Koopman: ‘Wij kunnen ons voorstellen dat de termen restitutiepolis, budgetpolis, naturapolis voor mensen onduidelijk zijn. OHRA heeft daarom de online zorgchecker ontwikkeld, een website die mensen inzicht geeft in de verschillende zorgverzekeringen en voorwaarden.’

Magikkiezen.nl
Voor het einde van het jaar moeten consumenten weer beslissen bij wie zij zich willen verzekeren. Goede informatie over het verschil tussen de verschillende soorten zorgpolissen is hierbij essentieel. Op basis hiervan kunnen zij weloverwogen beslissen welke verzekering het beste aansluit bij hun wensen.
Om consumenten te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze introduceert OHRA vanaf 31 oktober de website www.magikkiezen.nl. Deze website geeft consumenten inzicht in de soort zorgverzekering die zij hebben, de mate van keuzevrijheid en of er een kans is op bijbetaling.

 
voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Adverteren:
Tel: 072 5715013 
Exemplaren voor de leden van uw vereniging?

-----------------------------------------------------------