Lees meer

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Het gebeurt vaak sluipenderwijs. Een mantelzorger die boodschappen doet voor een oudere en met diens pinpas ook snel aankopen voor zichzelf doet. ‘’Maar of het nu groot of klein financieel misbruik betreft, het heeft vaak een ingrijpende invloed op ouderen,’’ vertelde staatssecretaris Martin van Rijn op indringende toon aan een zaal met tientallen ouderen, mantelzorgers en hulpverleners.

Staatssecretaris van Rijn was woensdag 23 november in woonzorgcentrum WZH Hoge Veld voor de lancering van het niet-pluis-kwartetspel dat ouderen kunnen spelen met hulpverleners om zich bewust te worden van risico’s  op financieel misbruik. Jaarlijks zijn daar zo’n 30.000 ouderen het slachtoffer van.

Bewustwordingscampagne van de GGD

Het kwartetspel maakt onderdeel uit van een bewustwordingscampagne van de GGD en de gemeente Den Haag die moet zorgen dat het probleem van financiële misbruik meer besproken én aangepakt wordt. De campagne werd gelanceerd in Ontmoetingscentrum WZH Hoge Veld omdat dit uitgeroepen is tot Buurthuis van de Toekomst en omdat WZH financiële uitbuiting van ouderen een enorm belangrijk onderwerp vindt.

Plek om je veilig te voelen

‘’WZH en WZH Hoge Veld ondersteunen de campagne van harte,’’ zei WZH-locatiemanager Maaike Veenstra. ‘’Sterker nog, het is een onderwerp dat wij in het ontmoetingscentrum van ons woonzorgcentrum regelmatig aandacht geven door bijeenkomsten te houden of informatie te geven. Wij willen graag een plek bieden waar mensen zich veilig voelen, waar wij hen bewuster kunnen maken en waarvan ze weten dat ze er terecht kunnen.’’

Volop aandacht voor het onderwerp

Naast Veenstra en Van Rijn nam ook Gerben Hagenaars, directeur zorg van de gemeente Den Haag het woord. Hij vertelde vooral dat de gemeente in samenwerking met een uitgebreid netwerk van zorgprofessionals al volop aandacht besteed aan het onderwerp financiële uitbuiting van ouderen. ’’We hadden dit jaar bijvoorbeeld een themadag over dit onderwerp. Om daar kennis uit te wisselen met 170 zorgprofessionals. Kortom, ook wij delen de zorg over het onderwerp volop.’’

Kwartetten in de zaal

Hagenaars stelde vervolgens dat een kwartetspel misschien niet het eerste middel lijkt, dat je zou inzetten als middel tegen financiële uitbuiting. Maar tijdens een uurtje kwartetten in de zaal, bleek het spel echter een groot succes. Aan de tafels werd volop gediscussieerd aan de hand van allerlei thema’s op het kwartet en werden ook vooral veel harten gelucht.

Lezing over Levenstestament

Van Rijn en Hagenaars kwartetten volop mee en luisterden aandachtig naar de verhalen die hen werden verteld. Daarnaast werd er een lezing gehouden door grondlegster van het Levenstestament, ChanienEngelbertink. Zij vertelde over hoe je een levenstestament kunt maken waarin je mensen aanwijst die je onvoorwaardelijk vertrouwt en die bijvoorbeeld goede zorg en de financiën kunnen regelen als dat zelf niet meer gaat.

Sneller naar buiten durven komen

Zowel de staatssecretaris als de zorgdirecteur zeiden tot slot dat ze allebei hopen dat de bewustwordingscampagne er voor zorgt dat ouderen die slachtoffer worden van financieel misbruik sneller met hun verhaal naar buiten durven komen.

’’Mensen durven niets te zeggen,’’ stelde Van Rijn. ’’Uit schaamte of omdat ze degene die hen uitbuit niet kwijt willen raken. ’’Het is belangrijk dat we mensen zover krijgen dat ze wel graag praten, bijvoorbeeld tegen een medewerker van een zorgcentrum, zodat hulp van professionals ingeschakeld kan worden.’’

Tot slot zei de staatssecretaris dat de bewustwordingscampagne niet alleen gericht is op ouderen,  zorgprofessionals en andere hulpverleners. ’’We vragen niet alleen aandacht van de zorg, maar ook van banken, notarissen en allerlei andere partijen. Zodat we met zijn allen een beetje beter gaan opletten. Om zo te zorgen dat mensen zich weer veilig kunnen voelen thuis, of dat nu in hun eigen huis of een zorgcentrum is.’’ 

 
voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Adverteren:
Tel: 072 5715013 
Exemplaren voor de leden van uw vereniging?

-----------------------------------------------------------