Lees meer

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Waardedaling woning stelt geld vrij

Met de toenemende vergrijzing neemt ook achterstallig onderhoud aan woningen toe. Desondanks kijken senioren woningeigenaren vaak te subjectief naar hun eigen woning en denken zij onterecht goud in handen te hebben, waardoor zij niet zien dat hun jaarlijkse WOZ-beschikking te hoog is.
 
En dat kost hun jaarlijks geld. Dat zegt Michel Uijen, directeur van Previcus Vastgoed. Uijen: ‘De oudere generatie staat erom bekend goed ‘op de kleintjes te letten’. Toch lopen veel ouderen jaarlijks financieel voordeel mis. Dat komt doordat de groter wordende grijze golf vertrouwt op overheidsinstanties, veel meer dan de jongere generaties. Zodra de WOZ-beschikking op de mat valt, gaan veel senioren ervan uit dat de vastgestelde WOZ-waarde klopt, terwijl dat in 50% van de gevallen niet het geval is.’ Senioren blijven langer zelfstandig wonen, veelal in ruime gezinswoningen, waarvan zij niet meer alle ruimtes gebruiken. Senioren hebben niet altijd geld, maar wel vaak kapitaal. Het geld dat ze hebben, steken ze dan ook niet meer in onderhoud van de woning, omdat ze tevreden zijn met wat ze hebben.
 
Dit resulteert in een waardedaling van de woning. ‘Senioren bekijken hun woning vanuit de huidige huizenmarktgekte, plakken daarop emotionele waarde en schatten zo de waarde van hun woning veel te hoog in. Daardoor gaan ze eraan voorbij dat de WOZ-beschikking te hoog is. Gemeenten staren zich namelijk op hun beurt blind op stenen en oppervlakte, waardoor achterstallig onderhoud niet wordt meegenomen in de waardebepaling’, aldus Uijen. Volgens Uijen moeten senioren zichzelf niet rijk rekenen en realistisch kijken naar wat ze hebben, zeker als zij hun huis als pensioen zien.
 
Een waardedaling en een verzoek om verlaging van de WOZ heeft als voordeel dat er op korte termijn geld vrijkomt door een verlaging van de gekoppelde belastingen, zoals de waterschapsheffing, OZB en inkomstenbelasting. ‘Bovendien brengt een verlaging van de WOZ-waarde zodra de oudere komt te overlijden een lagere erfbelasting met zich mee. Nabestaanden hoeven daardoor minder belasting te betalen over het onroerend goed dat zij erven’, aldus Uijen.

voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013